Skip to content

Talu am fagiau Cymru

 

Talu am fagiau Cymru

Beth yw bag siopa untro?

Beth yw bag siopa untro?

Mae bagiau siopa untro’n cael eu rhoi i bobl i gludo’r nwyddau y maent wedi’u prynu. Nid ydynt wedi’u gwneud i gael eu hailddefnyddio. Gall bagiau siopa untro fod wedi’u gwneud o ddeunyddiau fel:

plastic

Plastig

Plastig
paper

Papur

Papur
Starts sy’n deillio o blanhigion (fel bagiau y gellir eu compostio neu fagiau bioddiraddiadwy)

Starts sy’n deillio o blanhigion (fel bagiau y gellir eu compostio neu fagiau bioddiraddiadwy)

Starts sy’n deillio o blanhigion (fel bagiau y gellir eu compostio neu fagiau bioddiraddiadwy) fel bagiau y gellir eu compostio neu
fagiau bioddiraddiadwy.