Skip to content

Cwestiynau cyffredin i siopwyr

 

Cwestiynau cyffredin i siopwyr

Rhagor o wybodaeth i siopwyr am godi tâl am fagiau siopa untro.

Dechreuwyd codi tâl am fagiau siopa untro ar 1 Hydref 2011.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau nad ydynt yn cael eu hateb ar y tudalennau gwe hyn, cysylltwch â ni.