Skip to content

Hynt y gwaith hyd yma

 

Hynt y gwaith hyd yma

Byddwn yn defnyddio’r adran hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi ynghylch hynt y gwaith ers cyflwyno’r tâl.

Rydym oll wedi gweld bagiau plastig ar goed neu ar ochr y ffordd, gan amharu ar olwg y mannau lle rydym yn byw ac yn gweithio. Mae bagiau siopa untro yn anharddu tirwedd hyfryd Cymru. Maent hefyd yn wastraff o adnoddau ac yn symbol o’r modd yr ydym yn gymdeithas mor wastraffus.

Cyflwynwyd tâl o 5 ceiniog am fagiau siopa untro ar 1 Hydref 2011.

Nod y tâl yw lleihau’n sylweddol nifer y bagiau siopa untro a ddarperir yng Nghymru.

Rydym yn awyddus i annog pobl Cymru i fabwysiadu’r arfer o ailddefnyddio eu bagiau siopa. Mae’r lleihad yn nifer y bagiau a ddarperir yn dangos bod y tâl yn cyflawni newid eithriadol yng Nghymru.

Polisi

I gael mwy o wybodaeth am bolisïau Llywodraeth Cymru ar fagiau siopa untro, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Ym mis Gorffennaf 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru astudiaeth ymddygiadol ar y defnydd a’r ailddefnydd o fagiau siopa untro.

Ewch i: Tudalennau gwe Llywodraeth Cymru ar fagiau siopa untro (dolen allanol)